Openstaande vakantiedagen vaak vergeten in nalatenschap

Als je in dienst bent bij een werkgever bouw je vakantiedagen op. Nabestaanden van een overledene vergeten vaak dat de erflater nog openstaande vakantiedagen bij de oude werkgever heeft opgebouwd. Ze zijn zich er vaak niet van bewust dat je de vakantiedagen van de overledene kunt laten uitbetalen.  Zo lekt eigenlijk een deel van de erfenis weg. Misschien is de overledene in het jaar voor zijn overlijden nauwelijks met vakantie geweest. In dat geval gaat het om een flink aantal vakantieuren. Vakantiedagen moeten over het algemeen binnen een half jaar na afloop van het opbouwjaar worden opgenomen. Soms zijn er in de CAO van de organisatie of in het contract andere voorwaarden opgenomen.

Online tegoeden

De executeur testamentair is de persoon die aangewezen is om de nalatenschap van de overledene uit te voeren. Hij gaat bijvoorbeeld over de verkoop van de woning, maar ook over het opzeggen van de abonnementen. Het vermogen van mensen bestaat tegenwoordig uit steeds meer verschillende onderdelen en is steeds vaker digitaal. Het is voor een executeur testamentair niet altijd eenvoudig om al deze verschillende delen op te sporen en mee te nemen in de erfenis. Tegenwoordig lekt steeds vaker een deel van de erfenis ongemerkt weg. Niet alleen in de vorm van opgebouwde vakantiedagen, maar ook online saldo’s bij bijvoorbeeld Paypal of online shoptegoeden spelen hierin een rol. Als executeur testamentair en nabestaanden is het belangrijk om je te verdiepen in wat er allemaal komt kijken bij de verdeling van de erfenis. Een advocaat gespecialiseerd in erfrecht kan u hier meer over vertellen.

Taken van de executeur testamentair

Bent u aangewezen als executeur testamentair dan wilt u natuurlijk graag weten wat er allemaal op u afkomt en wat uw taken zijn. Naast u kunnen er meerdere executeurs aangewezen zijn om elk een deel van de nalatenschap te verdelen, maar dat hoeft niet. Een erflater kan bijvoorbeeld het afwikkelen van de financiën aan zijn ene dochter overlaten en het regelen van de begrafenis aan de andere. Er zijn drie testamentair executeurs te onderscheiden: de begrafenisexecuteur, de beheersexecuteur en de executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Belangrijke taken van de executeur zijn het regelen van de begrafenis, verkopen van het huis, voldoen van schulden uit de nalatenschap en het opzeggen van abonnementen en tegoeden. U bent niet verplicht om de rol van executeur testamentair op u te nemen. De executeur ontvangt wel altijd een vergoeding voor zijn werkzaamheden, deze wordt voldaan uit de nalatenschap. Bent u ontevreden over het functioneren van iemand in uw omgeving die is aangewezen als executeur testamentair? Bijvoorbeeld omdat hij of zij weigert om relevante informatie te verstrekken of verantwoording af te leggen? In dat geval kunt u een verzoek indienen bij de kantonrechter om dit alsnog af te dwingen. Mocht er helemaal geen vertrouwen meer zijn in de executeur, dan is het mogelijk om deze te ontslaan.

Wilt u over dit onderwerp meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Jan Damstra, gespecialiseerd erfrecht advocaat.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen