Bent u onterfd? Ontdek of u toch recht heeft op een erfdeel

Home » erfenis » Bent u onterfd? Ontdek of u toch recht heeft op een erfdeel

Wie onterfd is, wil niet zelden graag weten of hij nog aanspraak kan maken op een deel van de erfenis. In de praktijk blijkt dan ook dat de meeste mensen die een erfrechttest invullen dat doen, omdat ze onterfd zijn. Als dat bij u het geval is, moet u met een aantal zaken rekening houden.

Vervaltermijn

Het belangrijkste is de vervaltermijn van vijf jaar. Het is verstandig om direct een beroep te doen op het legitieme erfdeel, ook als dat pas opeisbaar is als de langstlevende ouder komt te overlijden. Tweede punt waar u tegenaan loopt is de onwil van de andere erfgenamen of de executeur om u de juiste informatie te verschaffen. Ze zijn niet op de hoogte van hun rechten en plichten of die van het onterfde kind.

Rechten en plichten

Hoe zit het dan precies met die rechten en plichten? Het Burgerlijk Wetboek heeft in artikel 4:78 beschreven dat het onterfde kind recht heeft op inzage en afschrift van alle bescheiden die nodig zijn om de hoogte van de legitimaire portie te kunnen bepalen. Het mag bijvoorbeeld alle bankafschriften tot 5 of 7 jaar voor de datum van het overlijden inzien om na te gaan of de overledene tijdens het leven giften heeft gedaan. Deze giften moeten immers bij het saldo van de nalatenschap worden opgeteld en over dit gezamenlijke saldo wordt dan de legitieme portie berekend. 

In de praktijk komt het vaak voor dat een onterfd kind zich pas na drie of vier jaar meldt of zelfs enige dagen voordat de termijn van vijf jaar komt te vervallen. Als de executeur of de erfgenamen vervolgens weigeren de benodigde informatie te verstrekken dan is het verstandig om direct een kort geding aan te spannen en de gegevens op te eisen op verbeurte van dwangsommen. Zo kunt u toch nog op korte termijn inzage krijgen in de omvang van de nalatenschap en de mogelijke giften die zijn gedaan.

Vervangende machtiging

Ook is het mogelijk om aan de voorzieningenrechter een vervangende machtiging te vragen. Daarmee kan het onterfde kind zelf banken, de Belastingdienst of andere financiële instellingen vragen om bijvoorbeeld bankafschriften, belastingaangiften of aanslagen vrij te geven.

Voor een kort geding dient er sprake te zijn van een spoedeisend belang, maar dat wordt al snel toegekend als aannemelijk kan worden gemaakt dat de informatie dringend noodzakelijk is. In dit geval is dat eenvoudig, omdat een bodemprocedure erg lang kan duren en banken de bankafschriften van cliënten maximaal zeven jaar bewaren.

Op 14 september 2018 heeft de rechtbank in Rotterdam zelfs bepaald dat de procedure in een kort geding al kan worden beoordeeld als het onterfde kind aannemelijk kan maken dat het een vordering heeft op een van de erfgenamen die giften heeft ontvangen.

Direct juridische hulp

Mocht u dus onterfd zijn en geen informatie krijgen van de erfgenamen of de executeur dan kunt u het beste direct een kort geding starten. Het is de snelste en meest effectieve manier om de benodigde gegevens te ontvangen en erachter te komen of u toch recht heeft op een deel van de erfenis.

Erfrechtshulp kan u daarbij helpen. Vraag vrijblijvend advies aan via het intakeformulier.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen