Onderzoek: zorgen om nalatenschap nemen toe

Home » erfenis » Onderzoek: zorgen om nalatenschap nemen toe

Op Erfrechtshulp.nl bieden we juridische hulp aan zowel erflaters als erfgenamen. Daarbij zien we dat de nalatenschap tot steeds meer zorgen leidt. Zeker in gebroken gezinnen. Vaak is onduidelijk welke regels gelden. Op onze site bieden we u gratis informatie die u helpen uw rechten te verkennen.

Het erfrecht is volop in beweging. Dat blijkt onder andere uit onderzoek van de Groningse hoogleraar Wilbert Kolkman. Hij stelde vast dat tussen 2003 en 2015 het aantal erfrechtzaken in Nederland is verachtvoudigd. Volgens zijn waarnemingen is deze groei niet afgezwakt, maar is het aantal erfrecht gerelateerde zaken ook na 2015 verder gestegen.

Achtergronden bij de ontwikkelingen

De stijging is opmerkelijk, maar ook verklaarbaar. Enerzijds is het gemiddelde vermogen van ouderen gegroeid, waardoor meer twisten rond de nalatenschap kunnen ontstaan. Daarnaast zijn er –  o.a. door echtscheidingen – meer gebroken gezinnen. In deze situatie ontstaat vaak onduidelijkheid over erfrecht. Dat zien we duidelijk terug in de vragen op onze site.

Vragen rond het kindsdeel

Om de ontwikkeling te illustreren hebben we de cijfers van onze kindsdeeltest op een rij gezet. Wat valt op wanneer we de bijna 8.000 ingevulde testen van 2018 analyseren?

  • Bij 73,3% van de respondenten bleek nog minimaal één ouder in leven. Veel mensen oriënteren zich dus al op de nalatenschap, nog vóór beide ouders zijn overleden.
  • Het ging in 32,7% van het totaal om een stiefouder.
erfrecht onderzoek

Van de bezoekers met stiefouder hebben we bekeken waarom zij informatie over hun erfrecht zochten.  

  • 64% van de respondenten geeft aan dat men direct het kindsdeel wil opeisen.
  • 26% van de respondenten geeft aan te willen voorkomen dat de nalatenschap wordt verkwist.
  • 6% van de respondenten geeft aan een onjuist of onrechtmatig testament te willen aanvechten.

Alle uitkomsten van ons onderzoek leest u in de rapportage Kind & Kindsdeel.

Voorkomen is beter

Het verhaal achter de cijfers is dat de nalatenschap vaak onbesproken blijft in gezinnen. Dat is jammer, want goede communicatie én vastlegging kan veel conflicten en onzekerheid voorkomen.

Heeft u een erfrechtvraagstuk waarbij u juridische hulp nodig heeft? Dan staan we voor u klaar!

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen