Nalatenschap vereffening verbeteren tijdens SSR bijeenkomst

Home » erfenis » Nalatenschap vereffening verbeteren tijdens SSR bijeenkomst

De opkomst en uitkomst van de eerste door de SSR georganiseerde ontmoeting over de nalatenschap vereffening waren een succes. In samenwerking met Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN), Universiteit Utrecht en Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kwam de bijeenkomst in Amersfoort tot stand. Samen brainstormden professionals over de verbetering van het traject van de vereffening bij het nalatenschap.

Nieuwe richtlijnen

Afgelopen zomer werden de nieuwe ‘richtlijnen vereffening nalatenschappen’ door de Expertgroep Erfrecht van kracht. Een bijeenkomst om samen nieuwe ideeën uit te wisselen, kwam dus op het uitgelezen moment. “We hebben vandaag onderwerpen op tafel gekregen waarmee we echt aan de slag kunnen.” Zoals: “Het vaststellen van een voorschot bij een loon van de vereffenaar, bijvoorbeeld.

Eyeopener van de dag was voor mij dat de beroepsgroepen bij een verzoek om een loonvoorschot bereid zijn om de rechter te informeren over de stand van zaken van een vereffening, zodat ik als rechter veel meer in handen krijg dan enkel en alleen een urenlijstje van werkzaamheden. Er is ook geen weerstand tegen toezicht door de rechter; er is eerder een vraag om toezicht, en dat toezicht mag ook scherper zijn”, constateert rechter en voorzitter van de Expertgroep Erfrecht Bennenbroek.

Praten zonder geschil

Tijdens de professionele ontmoeting in Amersfoort konden advocaten en rechters los van dossiers en geschillen met elkaar praten. ‘’Hier hebben we toch echt hetzelfde doel voor ogen: hoe kunnen we de nalatenschap vereffening verbeteren. Daarom voelde ik mij ook niet beperkt in het geven van mijn mening.

Ik hoef niet bang te zijn dat een advocaat mij over een half jaar aanspreekt over wat ik hier gezegd zou hebben. Op die manier hebben we vandaag ook niet met elkaar gepraat. Daar koop je niets voor”, sluit advocaat Schippers aan. “Want dan is het eens en nooit weer”, waarschuwt rechter Bennenbroek.

Eyeopener tijdens de workshops in Amersfoort was voor Iris Hoogendam, senior secretaris in het team kanton Haarlem, het gebrek aan uniformiteit tussen de verschillende rechtbanken. “Het was weer ernstig”. Rechter Twan Bennenbroek wil daar werk van maken. “Mijn eerste gedachte was om met de Expertgroep aan de slag te gaan met de vraag of je op een verzoek om aanwijzingen een beschikking moet afgeven of niet.

Daarover mag in het land geen onduidelijkheid zijn. Nog zoiets, en daarom is zo’n ontmoeting vandaag zo productief: de verschillen in de benoemingsprocedures van de vereffenaar tussen de rechtbanken. Die zou je morgen eigenlijk al weg willen hebben.”

 

Nalatenschap vereffening in stappen

Lang niet alle knelpunten bij de vereffening van een nalatenschap kunnen in één keer worden weggewerkt, zegt erfrechtadvocaat Mathieu Schipper. “Maar je kunt door de kruisbestuiving en de gedachten die we vandaag hebben uitgewisseld, wél stappen maken.

Dat was het nut van de dag.” “We hadden als Expertgroep anders nooit die informatie kunnen ophalen”, besluit senior secretaris in Haarlem Iris Hoogendam. “Want het is niet zo dat we met de erfrechtadvocaten- en notarissen in de arrondissementen structureel over de procedure van erfrechtzaken praten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem vrijblijvend contact op Jan Damstra. Hij kan u als advocaat gespecialiseerd in erfrecht verder helpen.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Alles over vereffening

Recente erfenis artikelen