Nalatenschap erflater verzwijgen: wat u kunt doen

Het komt geregeld voor dat na verloop van tijd blijkt dat één van de erfgenamen tijdens het leven van de erflater een grote geldsom van de erflater heeft ontvangen. De erfgenaam heeft dit echter verzwegen op het moment dat de nalatenschap van de erflater verdeeld werd. Hierdoor is de geldsom niet in de verdeling van de nalatenschap betrokken. De vraag is of dat zo maar kan.

Opzet bij verzwijging

Het antwoord is kort en duidelijk: dat kan niet. In de wet is daarvoor een voorziening opgenomen. In artikel 3:194 lid 2 BW staat het navolgende vermeld: “Een deelgenoot die opzettelijk tot de gemeenschap behorende goederen verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, verbeurt zijn aandeel in die goederen aan de andere deelgenoten”. De vraag die aan de orde is de navolgende. Moet er sprake zijn van opzet, het oogmerk hebben om andere deelgenoten te benadelen?

Onverdeelde gemeenschap

De Hoge Raad heeft het woord ‘opzet’ in de onderhavige context genuanceerd. De Hoge Raad heeft voldoende geacht dat voor het opzettelijk verzwijgen, zoek maken of verborgen houden van een goed als bedoelt in het wetsartikel, voldoende is dat de desbetreffende deelgenoot weet dat het verzwegen goed tot de gemeenschap behoort. Artikel 3:194 lid 2 strekt er toe om oneerlijk gedrag van de deelgenoten tegenover elkaar te ontmoedigen omdat de deelgenoten die in een onverdeelde gemeenschap verkeren, de nalatenschap, vaak volledig afhankelijk zijn van de informatie waarover de deelgenoten over en weer beschikken.

Nalatenschap erflater verzwijgen: sanctie

Indien u erfgenaam bent in een nalatenschap en het vermoeden heeft, althans aanwijzingen dat één van de andere erfgenamen vermogen heeft verzwegen, dan is het raadzaam om dit te onderzoeken. U dient wel aan te tonen dat deze deelgenoot goederen die eigenlijk tot de nalatenschap behoren verzwijgt. Indien u dat kunt aantonen, dan heeft de erfgenaam die dit vermogen heeft verzwegen een probleem. In de wet staat daar namelijk een sanctie op. Deze deelgenoot verbeurt dit aandeel dat is verzwegen aan de andere erfgenamen / deelgenoten.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij van Erfrechtshulp staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen