Geen testament? Wettelijke verdeling

 

Na het overlijden van één van uw ouders staat als eerste de rouwverwerking en het regelen van de begrafenis centraal. Daarna komt  al snel het verdelen van de erfenis om de hoek kijken. Het kan zijn dat de overledenen geen testament heeft opgemaakt. Was hij/zij getrouwd of geregistreerd partner en zijn er kinderen? In dat geval geldt de wettelijke verdeling volgens het erfrecht.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Geen testament? Wettelijke verdeling

Na het overlijden van één van uw ouders staat als eerste de rouwverwerking en het regelen van de begrafenis centraal. Daarna komt  al snel het verdelen van de erfenis om de hoek kijken. Het kan zijn dat de overledenen geen testament heeft opgemaakt. Was hij/zij getrouwd of geregistreerd partner en zijn er kinderen? In dat geval geldt de wettelijke verdeling volgens het erfrecht.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Als er geen testament is en de overledene voldoet aan bovenstaande beschrijving dat gaat de volledige erfenis naar de echtgenoot of geregistreerde partner. De kinderen hebben wel recht op een gelijk deel van de erfenis, maar dit ontvangen zij niet direct.

Erfbelasting

Hun erfenis wordt omgerekend in geld en voor dit bedrag heeft de echtgenoot een schuld aan de kinderen. Van deze bedragen dient aangifte te worden gedaan voor de erfbelasting. De echtgenoot betaalt de erfbelasting, waardoor de schuld aan de kinderen vermindert. Mocht de erfenis voornamelijk uit steen bestaan, zoals een eigen woning, dan kan er uitstel van betaling worden aangevraagd voor de erfbelasting.

Vruchtgebruik en bloot eigendom

Het kan zijn dat de echtgenoot een aardig bedrag in beheer krijgt en daardoor voordeel heeft van het vermogen. De naam hiervoor is: vruchtgebruik. De kinderen ondervinden hiervan nadeel, aangezien zij niet over het geld kunnen beschikken. Dit heet: bloot eigendom.

 

Bij het berekenen van de erfbelasting wordt het erfdeel van de echtgenoot (bijvoorbeeld ⅓ van de erfenis bij 2 kinderen) met dit voordeel vermeerderd, en het erfdeel van de kinderen met dit erfdeel verminderd. De waarde van dit voordeel is afhankelijk van de leeftijd van de echtgenoot en een eventueel afgesproken rente. Als de eerste echtgenoot jong overlijdt hebben kinderen hiervan een groter nadeel: ze moeten langer wachten tot zij hun vordering kunnen opeisen.

 

De factor om het nadeel te berekenen, is op te zoeken in een tabel van de belastingdienst. De rente van het voordeel per jaar is wettelijk vastgesteld op 6%. Met deze rente en de factor uit de tabel berekenen kunt u berekenen over welk bedrag belasting betaald moet worden: 6% van het erfdeel vermenigvuldigd met de factor uit de leeftijdstabel.

Uitbetalen kindsdeel

Het is ook mogelijk om het erfdeel van de kinderen eerder uit te keren. Hierover moet dan misschien schenkbelasting worden betaald. De belastingdienst heeft eerder immers erfbelasting berekend over een lagere waarde van het erfdeel omdat het kind het geld pas zou krijgen na het overlijden van de ouder.

In principe hebben kinderen geen recht op de erfenis totdat beide ouders zijn overleden. Het is in sommige gevallen echter mogelijk om het kindsdeel op te eisen.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.