Erfenis kleinkind: wetgeving bij overlijden grootouders

Home » erfenis » Erfenis kleinkind: wetgeving bij overlijden grootouders

Het gebeurt steeds vaker; grootouders die de kleinkinderen opnemen in hun testament. Waar het vroeger de norm was dat alleen kinderen werden opgenomen in een testament, zien we steeds vaker kleinkinderen terug. Verwonderlijk is dit niet, gezien vele grootouders een goede band hebben met hun kleinkinderen.

Doordat grootouders nauwer opgroeien met hun kleinkinderen voelen ze zich verbonden met hun dromen en doelen. Ze zien daardoor dat de kleinkinderen best een zakcentje kunnen gebruiken. Voor het kopen van een eerste huis of het financieren van rijbewijs of studie. Maar hoe zit het precies met de wetgeving rondom een erfenis voor uw kleinkind?

Erfenis kleinkind

Erfenis kleinkind

Als u wilt nalaten aan uw kleinkind is het goed om te weten dat er voor de erfgenaam een vrijstelling geldt voor de hoogte van de erfenis. Tot dit bedrag hoeft de erfgenaam geen belasting te betalen over de nalatenschap. Het overzicht van deze bedragen vindt u bij het overzicht vrijstellingen van de Belastingdienst. Het loont dus te weten tot hoeveel u hen belastingvrij kunt nalaten. Deze bedragen wijzigen per jaar, maar gemiddeld schommelt dit bedrag rond de € 20.000,-. Op dit moment (2020) geldt voor kleinkinderen dat ze tot een bedrag van € 20.946,- belastingvrij kunnen ervan van hun grootouders. Tussen de € 20.946 en € 126.723 betalen kleinkinderen een percentage van 18% erfbelasting. Is de erfenis meer dan dat bedrag, betalen kleinkinderen een percentage van 36% aan belasting.

Bewind onder de 18

Voor kleinkinderen jonger dan 18 jaar, geldt vaak dat zij de erfenis niet meteen kunnen ontvangen. Zij dienen hiervoor een bepaalde leeftijd te bereiken. U kunt in dat geval het geld laten beheren door een bewindvoerder totdat uw kleinkind 18 jaar wordt. Natuurlijk staat het u vrij om een ander moment te kiezen waarop zij het geld kunnen ontvangen.

Schenkbelasting

Het is niet altijd nodig om pas bij het opstellen van uw testament aan de kleinkinderen te denken. Ook bij leven kunt u uw (oudere) kleinkinderen al iets extra’s geven. We spreken dan van een schenking. Let op, over een schenking aan kleinkinderen betaalt u echter wel meer schenkbelasting dan over een schenking aan uw kinderen.

Voor te schenken bedragen geldt een schenkingsvrijstelling: het bedrag dat u mag schenken zonder dat er belasting over betaald hoeft te worden. Bij de Belastingdienst vindt u hier een overzicht van. In 2020 ligt dit bedrag voor kleinkinderen rond de € 2200,- . Het staat u natuurlijk vrij om meer te schenken, maar in dat geval wordt er over over het bedrag dat u extra schenkt boven deze grens belasting betaald.
Stel, de schenkingsvrijstelling is 2.000 euro. En u wilt € 3000,- aan uw kleinkind schenken. In dat geval betaalt uw kleinkind over de eerste € 2.000,- geen belasting. Er moet alleen belasting betaald worden over de laatste € 1.000,-

Conflict bij de Erfenis

Ondanks dat de regels vaak helder lijken, komt een conflict bij verdelen erfenis regelmatig voor. Onuitgesproken verwachtingen kunnen zorgen voor teleurstellingen. Of er is onvoldoende vertrouwen in het naleven van de wensen van de erflater. In dat geval kan een erfrechtadvocaat een oplossing bieden. Heeft u een vraag? Neem vrijblijvend contact op met Mr. Jan Damstra.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen