Boek: Voor wie is de erfenis?

Pleidooi voor hogere erfbelasting

De veel gehate erfbelasting gaat als het aan de economen Jelle van der Meer en Paul de Beer ligt omhoog. In het boek Voor wie is de erfenis? dat in juni verscheen, leggen ze uit waarom het nodig is dat een groter aandeel van de erfenis in de Nederlandse schatkist zou moeten verdwijnen. Op dit moment gaat circa 11 procent van de Nederlandse erfenissen naar de Belastingdienst. Terwijl de effectieve belastingdruk op inkomen uit arbeid 54 procent is. De erfbelasting zou volgens de economen hoger moeten zijn en de belasting op arbeid juist lager. Op deze manier kan je efficiënter en eerlijker belasting heffen. Een erfenis kun je zien als inkomen. Op dit moment blijven grote erfenissen vaak in de familie, zonder dat zij veel van dit inkomen hoeven af te dragen. Zo wordt de inkomensongelijkheid in stand gehouden.

Erfgenamen betalen

Op het moment dat erflater komt te overlijden, wordt de erfenis verdeeld over de erfgenamen. Is de erfenis hoger dan 123.000 euro dan betaal je 10 procent belasting, daarboven is het 20 procent. Er geldt een vrijstelling van 20.000 euro. Als je geen partner of kind van de erflater bent, betaal je meer belasting. Hoe kleiner de verwantschap, hoe hoger de belasting. De erfbelasting is maximaal 40 procent. Veel mensen zien de erfbelasting als onrechtvaardig, omdat ze vinden dat de overledene al tijdens het leven genoeg belasting heeft betaald. Echter, de overledene hoeft deze belasting niet te betalen, maar de erfgenamen. En de erfgenamen hebben er doorgaans niets voor hoeven doen, benadrukken de schrijvers van het boek. Het is nog niet gezegd dat het model zoals beschreven in het boek Voor wie is de erfenis? ook gaat werken. Of dat het überhaupt ingevoerd wordt. Het boek laat vooral zien wat een bewogen onderwerp het erfrecht is. Erfrecht is niet alleen een financieel thema, het raakt ook aan maatschappelijke en sociologische vraagstukken.

Bent u benieuwd hoeveel erfbelasting u gaat betalen of wilt u meer weten over het onderwerp? Neem vrijblijvend contact op met erfrechtadvocaat Jan Damstra.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Recente erfenis artikelen