Beslagleggen. De oplossing om uw erfdeel veilig te stellen.

Als u erfgenaam bent in een nalatenschap dan komt het vaak voor dat uw erfdeel niet opeisbaar is. Vader of moeder is gescheiden en is hertrouwd. Dat betekent dat als vader overlijdt de volledige nalatenschap naar de langstlevende stiefouder gaat.

Een gevolg daarvan is dat uw erfdeel pas opeisbaar wordt indien uw stiefvader of stiefmoeder zal komen te overlijden. U moet dan maar zien hoe u uw erfdeel krijgt. Immers, als deze stiefouder één of meerdere kinderen heeft, dan zult u met deze kinderen in de clinch moeten om uw erfdeel betaald te krijgen.

Een oplossing kan zijn om gebruik te maken van uw wilsrechten. U kunt daar overigens geen beroep op doen als u onterfd bent.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Beslagleggen. De oplossing om uw erfdeel veilig te stellen!

Als u erfgenaam bent in een nalatenschap dan komt het vaak voor dat uw erfdeel niet opeisbaar is. Vader of moeder is gescheiden en is hertrouwd. Dat betekent dat als vader overlijdt de volledige nalatenschap naar de langstlevende stiefouder gaat.

Een gevolg daarvan is dat uw erfdeel pas opeisbaar wordt indien uw stiefvader of stiefmoeder zal komen te overlijden. U moet dan maar zien hoe u uw erfdeel krijgt. Immers, als deze stiefouder één of meerdere kinderen heeft, dan zult u met deze kinderen in de clinch moeten om uw erfdeel betaald te krijgen.

Een oplossing kan zijn om gebruik te maken van uw wilsrechten. U kunt daar overigens geen beroep op doen als u onterfd bent.

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Wilrechten

Om een beroep te doen op wilsrechten dient u eerst vast te stellen wat de omvang van uw erfdeel is. Dat kunt u doen door middel van het opvragen van een boedelbeschrijving bij de stiefouder. Als u uw erfdeel vervolgens heeft vastgesteld, dan kunt u aan uw stiefouder vragen om goederen over te dragen met een waarde van ten hoogste uw geldvordering/erfdeel. Deze goederen worden dan belast met een vruchtgebruik.

Vruchtgebruik

Het vruchtgebruik blijft op de overgedragen roerende of onroerende zaken rusten tot het moment dat uw stiefouder komt te overlijden. Op dat moment vervalt het vruchtgebruik en kunt u de beschikking krijgen over uw erfdeel.

Wat kunt u doen als uw stiefvader of stiefmoeder niet wil meewerken aan het vestigen van wilsrechten en u bang bent dat uw erfdeel verdampt doordat uw stiefvader of stiefmoeder al het geld opmaakt of weggeeft aan haar eigen kinderen?

U kunt naar de kantonrechter om uw wilsrechten te laten vestigen. Echter, dat is een traject van enkele maanden. U moet dan maar afwachten wat uw stiefouder met de erfenis doet. Als de wilsrechten worden gevestigd dan kan de erfenis al tot nihil zijn gereduceerd.

Als uw vader en moeder niet gescheiden waren en uw vader komt te overlijden dan heeft u een niet opeisbare vordering op de langstlevende ouder. Met deze ouder kunt u al jaren een slechte verhouding hebben. U bent bang dat als deze langstlevende ouder overlijdt, er niets meer zal zijn.

Wat kunt u doen om er zeker van te zijn dat als de langstlevende (stief)ouder overlijdt u uw erfdeel van de eerst overleden ouder toch krijgt?

Er bestaat een mogelijkheid om uw kindsdeel, uw niet-opeisbare vordering, veilig te stellen. Deze mogelijkheid is wel afhankelijk van een aantal factoren. In een zeer recent arrest van de Hoge Raad met vindplaats HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1271, heeft de Hoge Raad deze mogelijkheid geschapen.

Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad kunt u conservatoir beslagleggen voor uw niet-opeisbare vordering.  Dat kunt u echter niet zomaar doen. Een voorwaarde is dat de langstlevende (stief)ouder over voldoende middelen moet beschikken om gedurende zijn of haar verdere leven in zijn of haar levensbehoefte te blijven voorzien. Als aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, dan zal het conservatoir beslag worden afgewezen door de rechter.

Conservatoir beslag toegestaan

Op het moment dat de voorzieningenrechter het conservatoir beslag toestaat, dan loopt u natuurlijk het risico dat de langstlevende (stief)ouder in kort geding zal trachten om het beslag te doen opheffen.

Als u kunt aantonen dat de langstlevende (stief)ouder ruimschoots in zijn/haar levensbehoefte kan voldoen en goed verzorgd is achtergebleven, dan zal deze vordering tot op heffing van het conservatoir beslag worden afgewezen. Een voordeel van een conservatoir beslag is dat zolang het beslag rust de (stief)ouder niet over dat deel van de erfenis kan beschikken dat onder het beslag valt. De rechter zal een zorgvuldige afweging maken van de belangen van het kind en van de langstlevende (stief)ouder.

Procesrechtelijk probleem

Een procesrechtelijk probleem is dat als er beslag wordt gelegd er in de regel binnen 8 tot 14 dagen een dagvaarding moet worden uitgebracht. Echter, ook hier is een mouw aan te passen.

Het verlof om conservatoir beslag te mogen leggen, dient zo te worden ingekleed dat de eis in de hoofdzaak pas hoeft te worden ingesteld binnen bijvoorbeeld 14 dagen nadat uw vordering opeisbaar is geworden. Deze vordering wordt pas opeisbaar op het moment dat de langstlevende (stief)ouder is komen te overlijden.

Erfrechtadvocaat

Indien u wilt onderzoeken of u uw erfdeel dat niet opeisbaar is veilig gesteld kan worden dan is het verstandig om deze situatie te laten beoordelen door een erfrechtadvocaat om uw rechten veilig te stellen. Neem contact op voor een eerste advies.

 

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.