Artikelen

Over erfrecht kunnen wij u veel informatie bieden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en actuele cases houden wij u op de hoogte.

Meer informatie gezocht? Kijk dan in onze kennisbank. Of neem contact op voor persoonlijk advies.

 

Gevolmachtigde of levensexecuteur benoemen

In dit artikel laten we voorbeelden uit de praktijk zien over geschillen rondom de erfenis en vertellen we u hoe u dit kunt voorkomen. Lees er alles over.

Misbruik volmacht levenstestament voorkomen

Misbruik volmacht voorkomen In een levenstestament geeft u uw gevolmachtigde of levensexecuteur vaak vergaande bevoegdheden, ook op financieel gebied. Zo kan de levensexecuteur onder andere beschikken over uw banktegoeden, beleggingen, woning en inboedel. Ook kunt u hem of haar machtigen om schenkingen te doen. Dat doet u uiteraard in het volste vertrouwen dat uw gevolmachtigde…

Levenstestament vastleggen en registreren

Levenstestament vastleggen en registreren Het vastleggen van een levenstestament vraagt een goede voorbereiding. Zo moet u nadenken over wie u als gevolmachtigde(n) of levensexecuteur(s) wilt benoemen. Ook is het goed om, voordat u een levensexecuteur in uw levenstestament opneemt, altijd eerst met hem of haar over uw wensen en de bijbehorende taken en bevoegdheden te…

Kan de legitimaris zelf bankafschriften bij de bank opvragen?

Kan de legitimaris zelf bankafschriften bij de bank opvragen? Het merendeel van de onterfde erfgenamen leeft in de veronderstelling dat zij slechts recht hebben op een legitieme portie. De legitieme portie is gelijk aan de helft van hun erfdeel indien zij niet onterfd zouden zijn. Als er twee kinderen zijn, dan zou het erfdeel als…

Erfrechtshulp.nl in magazine Schenken & Nalaten

Erfrechtshulp.nl in magazine Schenken & Nalaten Steeds meer mensen kiezen ervoor een goed doel in hun testament op te nemen. Erfenissen zijn inmiddels een belangrijke bron van inkomsten voor fondsenwervende organisaties geworden. Helaas blijken ontevreden erfgenamen soms aanspraak te maken op de beoogde gift. Het magazine Schenken & Nalaten vroeg aan Erfrechtshulp advocaat mr. Jan…

Wilsonbekwame erflater ten tijde van passeren testament

In dit artikel laten we voorbeelden uit de praktijk zien over geschillen rondom de erfenis en vertellen we u hoe u dit kunt voorkomen. Lees er alles over.

Kindsdeel erfenis: wat zijn uw rechten?

Kindsdeel erfenis. Waar heeft u recht op? Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis? Mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij. Ervaren Deskundig Gratis eerste advies GRATIS EERSTE ADVIES Kindsdeel erfenis. Waar heeft u recht op? Hier komt een gravity form, maar die werkt nog niet… Het…

Beslagleggen. De oplossing om uw erfdeel veilig te stellen!

In dit artikel laten we voorbeelden uit de praktijk zien over geschillen rondom de erfenis en vertellen we u hoe u dit kunt voorkomen. Lees er alles over.

Wie krijgt wat, grootste struikelblok verdeling nalatenschap

In dit artikel laten we voorbeelden uit de praktijk zien over geschillen rondom de erfenis en vertellen we u hoe u dit kunt voorkomen. Lees er alles over.

Geschillen oplossen

Als het tot onenigheid komt bij het verdelen van de erfenis zijn er verschillende manieren om dit aan te pakken en tot een oplossing te komen. Lees er alles over.

Geen testament? Wettelijke verdeling

Na het overlijden van één van uw ouders staat als eerste de rouwverwerking en het regelen van de begrafenis centraal. Daarna komt al snel het verdelen van de erfenis om de hoek kijken. Lees er alles over.

Mag een erflater in zijn testament aan een erfgenaam verplichtingen opleggen en daaraan een sanctie verbinden?

In dit artikel hebben we het over de bepaling in het testament met de Latijnse naam Cautio Socini. Lees er alles over.

Kunt u een vereffening voorkomen als er beneficiair is aanvaard?

Er zijn mogelijkheden om bij een beneficiaire aanvaarding te voorkomen dat er een dure vereffeningsprocedure zal moeten worden opgestart. Lees er alles over.

Erfrecht Leestip

Ruzie over nalatenschap: het is van alle tijden. Weekblad Elsevier belicht in een uitgebreid artikel opmerkelijke zaken en erfrecht tips.

Moet een testament altijd door een notaris worden gemaakt?

99% van de mensen is in de veronderstelling dat een testament door een notaris moet worden opgemaakt. Dat is echter een misverstand. Een testament kan ook door bijvoorbeeld een advocaat worden gemaakt of door de accountant. Ook is het mogelijk dat u zelf een testament opmaakt.

Onterven van kind is de wens van dertien procent van de ouders

Veel ouders spelen met de wens hun kind te onterven. Wat de reden hiervoor ook is: onterven is niet eenvoudig te regelen. Lees over de (on)mogelijkheden.

Erfenis vaker reden dat familieleden contact verliezen

Onderzoek wijst uit: een erfenis kan familiebanden sterk onder druk zetten. Niet vreemd, omdat er veel aandachtspunten zijn waar mensen ongemerkt aan voorbij gaan. Vaak met grote gevolgen.

Inbreng van schenkingen in de nalatenschap

Soms wordt een voorschot genomen op de erfenis in de vorm van een schenking. Zo’n schenking weegt later ook mee bij de daadwerkelijke nalatenschap. Hoe werkt dit precies?

De onwaardige erfgenaam

  De onwaardige erfgenaam Het feit dat een persoon volgens de wet of een testament erfgenaam is betekent niet automatisch dat diegene ook daadwerkelijk erft wanneer de erflater komt te overlijden. Iemand kan namelijk als onwaardig erfgenaam aangemerkt worden waardoor het recht op (een deel van) de erfenis vervalt (artikel 4:3 lid 1 BW). Wanneer…

Ruzie tussen erfgenamen

Ruzie tussen erfgenamen Ruzies komen in de beste families voor bij de erfenis verdelen. Vaak ontstaan deze ruzies omdat er onvoldoende kennis is van het erfrecht of dat er sprake is van miscommunicatie. Iedereen loopt op zijn tenen. Als er geen executeur is benoemd dan moeten de erven het onderling eens worden. Maar wie doet wat…