Andere wettelijke rechten

 

Een erflater kan een testament maken en daarin allerlei voorzieningen opnemen om de rechten van zijn erfgenamen te beperken. Een erflater kan bijvoorbeeld een groot legaat vermaken aan zijn huishoudster waardoor de erfdelen van de kinderen kleiner worden. Echter, er zijn rechten, de andere wettelijke rechten, waar ook een erflater aan is gebonden en waar in een testament niet van kan worden afgeweken. Ik zal een aantal andere wettelijke rechten de revue laten passeren rondom het verdelen van de erfenis.

Lees verder

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatAdvocaat mr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Andere wettelijke rechten

 

Een erflater kan een testament maken en daarin allerlei voorzieningen opnemen om de rechten van zijn erfgenamen te beperken. Een erflater kan bijvoorbeeld een groot legaat vermaken aan zijn huishoudster waardoor de erfdelen van de kinderen kleiner worden. Echter, er zijn rechten, de andere wettelijke rechten, waar ook een erflater aan is gebonden en waar in een testament niet van kan worden afgeweken. Ik zal een aantal andere wettelijke rechten de revue laten passeren rondom het verdelen van de erfenis.

Lees verder

Heeft u problemen bij de verdeling van de erfenis?

Gespecialiseerde advocaatMr. Jan Damstra zet graag alle juridische mogelijkheden voor u op een rij.

Ervaren

Deskundig

Gratis eerste advies

Er zijn rechten, de andere wettelijke rechten, waar ook een erflater aan is gebonden en waar in een testament niet van kan worden afgeweken.

1. Voortgezet woonrecht gedurende zes maanden na datum overlijden.

Een erflater kan in zijn testament niet uitsluiten dat zijn echtgenoot of degene die met de erflater een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerde na diens overlijden direct de woning zullen moeten verlaten. Deze personen kunnen tot zes maanden na datum overlijden in de woning blijven wonen en gebruikmaken van het woongenot.

2. Recht van vruchtgebruik op de woning en inboedel van de echtgenote.

Voor zover de echtgenoot van de erflater ten gevolge van de uiterste wil (testament) van de erflater niet of niet de enige rechthebbende is op de tot de nalatenschap van de erflater behorende woning, die ten tijde van het overlijden door erflater en zijn echtgenote tezamen of door de echtgenote alleen bewoond werd, of op de inboedel daarvan, dan zijn de erfgenaam verplicht tot medewerking aan de vestiging van een vruchtgebruik op die woning en de inboedel ten behoeve van deze echtgenoot.

Deze echtgenote is wel gebonden aan een vervaltermijn. Binnen een jaar na datum overlijden van erflater moet er een beroep worden gedaan op het vruchtgebruik.

3. Som ineens minderjarig kind

Een minderjarig kind kan een beroep doen op het verkrijgen van een bedrag, een som ineens. Dat kan het kind enkel en alleen doen indien hij of zij het geld nodig heeft voor zijn verzorging en opvoeding tot het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Dit recht heeft het kind ook voor zijn levensonderhoud en studie tot het bereiken van de leeftijd van 21 jaar.

4. Mantelzorg, opgeven dienstbetrekking

Het komt geregeld voor dat indien de erflater ernstig ziek is dat een kind zijn of haar baan opzegt om de erflater gedurende zijn ziekbed te verzorgen. Daarvoor is ook een voorziening in de wet opgenomen. In de wet staat dat een kind, stiefkind, pleegkind, behuwdkind en zelfs een klein kind van de erflater dat in de huishouding of in het door de erflater uitgeoefende bedrijf gedurende zijn meerderjarigheid arbeid heeft verricht zonder daarvoor een passende beloning te hebben ontvangen aanspraak kan maken op een som ineens, strekkende tot een billijke vergoeding.

Het gaat natuurlijk wel om een billijke en passende beloning. De maatstaf die wordt gehanteerd is het loon dat een werknemer die vergelijkbare arbeid het verricht zou hebben verdiend. Indien en voor zover er een beloning is ontvangen dat komt deze in mindering op de som ineens.

De erfrecht advocaat kan u verder informeren over de wettelijke rechten voor de erflater.

Gratis intake

Bij Erfrechtshulp.nl kunt u vertrouwen op een ervaren en gespecialiseerde advocaat die uw belangen behartigt. Wilt u weten wat Mr. Jan Damstra voor u kan betekenen? Neem dan contact op voor een gratis intake.